Kalbos ir komunikacijų centras

REDAGAVIMAS

Stilistinis redagavimas

Korektūra

Konsultacija

VERTIMAS

Tiesioginis vertimas

Kūrybinis vertimas / Transcreation

Lokalizavimas

TEKSTŲ KŪRIMAS

Rašytiniai tekstai

Sakytiniai tekstai

Vizualiai pritaikyti tekstai

PUSLAPIS KURIAMAS