Tekstų redagavimas

KKC atliekamas tekstų redagavimas – išskirtinė redagavimo rinkos paslauga dėl kliento poreikių įžvalgos ir komunikacinį tikslingumą užtikrinančio viso redagavimo darbo proceso. Mes siūlome tik tokius žodžius, kurie būtent jums patinka ir tinka. Mes nesiūlome žodžių, kurių niekas nesako kalbėdami ar rašydami natūraliai. Mes neperdarome statybų įmonės teksto taip, kad jo nebesupranta nei statybininkas, nei statybos medžiagų pirkėjas.


KKC jums pateikia galutinį produktą

KKC pateikia jums suredaguotą tekstą, kuris yra galutinis komunikacinis produktas. Jo nebereikia taisyti, priderinti ar kaip kitaip keisti. Kalbiniai reikalavimai mums nėra svarbesni nei jūsų pageidavimai, netgi nei jūsų norai. Mes tiesiog mokame visa tai suderinti. Redagavimą, taip pat ir vertimą, suprantame kaip esminę sėkmingos komunikacijos sąlygą ir tobulai veikiančią priemonę tikslui pasiekti.

KKC komunikacinė redagavimo strategija

Visi jūsų pateikti tekstai mums yra tokie pat svarbūs, kaip ir jums. Mes žinome, kad jums reikalingas ne tekstas be klaidų, bet tekstas kuris padės parduoti, įtikinti, reprezentuoti, informuoti. Mes esame sukūrę sistemą, kuri užtikrina, kad teksto redagavimas bus atliktas taip, kaip reikia būtent jums. Suredaguotas tekstas idealiai atitinka jūsų poreikius ir būna priderintas prie visos jūsų komunikacinės strategijos ir stilistikos. Esame daugybę kartų klientams pasiūlę tokių žodžių ir formuluočių, kurios tapo nuolatine įmonės komunikacinio žodyno dalimi.

KKC maksimalaus efektyvumo kriterijus

Praleista raidė pavadinime viršelyje, per daug raidžių pagrindinio renginio rėmėjo pavadinime konferencijos programoje, jūsų svarbiausio tiekėjo kontaktuose nurodyta neegzistuojanti gatvė. Bet užtat sudėti visi kableliai septyniolikoje puslapių ir per jėgą pritemptas gramatiškai taisyklingas, bet realiajame gyvenime retai girdimas linksnis. Tai ne apie mūsų redagavimą. Mes visada žinome, kas svarbiausia jums. KKC turi specialią metodiką, visiškai panaikinančią netikslumų labiausiai strateginėse teksto vietose tikimybę.

KKC redagavimo kompetencijos:
  • korekcijų tikslingumo įvertinimas;
  • kelių variantų pateikimas;
  • komunikacinis ir sisteminis požiūris;
  • tekstų parengimo rekomendacijų sąrašai kliento darbuotojams;
  • terminų ir profesinės leksikos sąrašų parengimas ir perdavimas klientui;
  • pridėtinė vertė klientui pateikiant komunikacines ir rinkodarines rekomendacijas, susijusias su atliktu redagavimu.

Farmacijos ir kosmetikos tekstų vertimas ir redagavimas >>

KKC turi didžiulę farmacijos ir kosmetikos tekstų vertimo ir redagavimo patirtį. Svarbiausi šio tipo tekstų vertimo ir redagavimo principai: tikslumas, rinkodarinis tikslingumas, estetiškumas, prekių ženklo išskirtinumo perteikimas, sistemiškumas, teisinių reikalavimų laikymasis.
Verčiame ir redaguojame: vaistinių preparatų ir kosmetikos prekių aprašymus, etiketes, katalogus, brošiūras, interneto svetainių informaciją, naujienlaiškius, prezentacijas („PowerPoint“ formatu), naudojimo nurodymus.

Klientai: UAB „EVRC“ („Eurovaistinė“), UAB „Douglas LT“, UAB „KristiAna“, UAB „Alteus“ („Crème de la Crème“), UAB „Drogas“, UAB „Intermaze“, UAB „Peonia Lab“, UAB „Balticpharma“, UAB „Femina Bona“ ir kt.

Bankinių ir finansinių tekstų vertimas ir redagavimas >>

Bankinių ir finansinių tekstų redagavimas ir vertimas – viena iš KKC specializacijos sričių. Svarbiausi šio tipo tekstų vertimo ir redagavimo principai: tikslumas, reprezentatyvumas, rinkodarinis tikslingumas, estetiškumas, sistemiškumas, teisinių reikalavimų laikymasis.
Verčiame ir redaguojame: paslaugų ir produktų aprašymus, leidinius klientams, vidinius leidinius, brošiūras, interneto svetainių informaciją, naujienlaiškius, prezentacijas („PowerPoint“ formatu).

Klientai: bankas „Swedbank“, bankas „Nordea“, Mutter Asset Management AG, UAB „Lewben“

Statybos pramonės tekstų vertimas ir redagavimas >>

Statybos pramonės tekstus verčiame ir redaguojame jau daugiau kaip aštuonerius metus. Didelė darbų apimtis ir nuolatinis bendravimas su reikliais klientais, puikiais savo srities profesionalais, leido sukaupti milžinišką patirtį. Mūsų išverstus tekstus supranta ir statybininkas, ir statybinių medžiagų pirkėjas. Svarbiausi šio tipo tekstų vertimo ir redagavimo principai: tikslumas, srities terminai ir profesinis žargonas, rinkodarinis tikslingumas, prekių ženklo išskirtinumo perteikimas, sistemiškumas, teisinių reikalavimų laikymasis.
Verčiame ir redaguojame: instrukcijas, specifikacijas, sertifikatus, saugos duomenų lapus, prekių aprašymus, darbų vykdymo nurodymus, katalogus, brošiūras, interneto svetainių informaciją.

Klientai: UAB „Knauf“, SIA „Knauf“, UAB „Structum projektai“

Transporto pramonės tekstų vertimas ir redagavimas >>

Mumis pasitiki prestižinių automobilių pramonės prekių ženklų atstovai. Svarbiausi šio tipo tekstų vertimo ir redagavimo principai: tikslumas, srities terminai ir profesinis žargonas, rinkodarinis tikslingumas, tam tikro prekių ženklo išskirtinumo perteikimas, sistemiškumas, teisinių reikalavimų laikymasis.
Verčiame ir redaguojame: instrukcijas, specifikacijas, sertifikatus, modelių aprašymus, darbų vykdymo nurodymus, katalogus, brošiūras, interneto svetainių informaciją.

Klientai: UAB „Prime Auto“, UAB „Krasta Auto Vilnius“, UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras, UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

Teisinių tekstų vertimas ir redagavimas >>

Svarbiausi šio tipo tekstų vertimo ir redagavimo principai: tikslumas, srities terminai, sistemiškumas, teisinių reikalavimų laikymasis.
Verčiame ir redaguojame: sutartis, asmeninius ir korporatyvinius dokumentus, pažymas, leidimus.

Klientai: įvairios Lietuvos ir užsienio įmonės, privatūs klientai

Maisto produktų aprašymų, etikečių redagavimas ir vertimas >>

Dirbant su maisto produktų aprašymais, etiketėmis ir kitais susijusiais tekstais labai svarbu laikytis teisinių, etinių ir kalbinių reikalavimų, išlaikyti teksto informatyvumo ir estetiškumo balansą. Didelį dėmesį visuomet skiriame produkto sudedamųjų dalių įvardijimui. Esant skirtingai vartojimo tradicijai ir normos reikalavimams, visuomet informuojame klientą ir pasiūlome tinkamiausią sprendimą. Greta patiekalų pavadinimų maisto produktai sudaro ir svarbią valgiaraščių tekstų dalį. Čia taip pat turime sukūrę sistemą, užtikrinančią efektyvų ir patrauklų patiekalo pristatymą valgiaraštyje, dirbame sistemiškai, jei meniu pateikiamas ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis.
Verčiame ir redaguojame: aprašymus, etiketes, pakuotes, receptus, valgiaraščius, kulinarijos leidinius.

Klientai: UAB „Prisma LT“, UAB „Delano“, UAB „Virtuvės mitų griovėjai“, AB Vilkyškių pieninė, AB „Pieno žvaigždės“, įvairios kavinės ir restoranai; esame redagavę kulinarijos knygas „Mažylio receptai“ (2013 m., autorė Jurgita Surplienė), „Samčio burtai“ (2015 m. autorės Rūta Kanopkienė, Ilma Paluckė, Jurgita Surplienė), „Sezoninė virtuvė“ (2016 m., autorė Renata Ničajienė), į anglų kalbą vertėme atvirukų su receptais rinkinį „Nostalgic Dainties“ (2017 m., autorė Renata Ničajienė)

E. parduotuvių tekstų vertimas ir redagavimas >>

Informacijos parengimas e. parduotuvėms dažnai prasideda nuo tekstų vertimo, redagavimo ir kūrimo. KKC turi daug patirties dirbti su didelės apimties tęstiniais tokio pobūdžio projektais. Esame vertę ir redagavę tekstus e. parduotuvėms, taip pat esame teikę informacijos audito paslaugą, tikrinę prekių priskyrimo tam tikroms kategorijoms atitikimą, pavadinimų ir prekių ženklų atitikimą, redagavę e. parduotuvių funkcinius tekstus.

Klientai: UAB „Barbora“, UAB „Prisma LT“, UAB „Intermaze“

Rinkodarinių tekstų vertimas ir redagavimas >>

Rinkodarinių tekstų vertimas ir redagavimas sudaro didelę KKC atliekamų darbų dalį. Svarbiausi šio tipo tekstų vertimo ir redagavimo principai: tikslumas, rinkodarinis tikslingumas, estetiškumas, prekių ženklo išskirtinumo perteikimas, sistemiškumas, teisinių reikalavimų laikymasis.
Verčiame ir redaguojame: prekių ir paslaugų aprašymus, katalogus, bukletus, brošiūras, pristatymus (prezentacijas), SMS žinutes, „Instagram“ įrašus, „Facebook“ įrašus, tinklaraščių tekstus, naujienlaiškius, radijo ir TV klipus, išmaniąsias programėles („app“).

Klientai: Lietuvos ir užsienio reklamos agentūros, viešųjų ryšių agentūros, įvairios Lietuvos ir užsienio įmonės

Švietimo ir mokomųjų tekstų vertimas ir redagavimas >>

Nuo 2013 m. bendradarbiaujame su elektroninių mokymo priemonių kūrėja UAB „E. mokykla“ . Daug prisidėjome rengiant 2014 m. UAB „E. mokykla“ sukurtą elektroninį korepetitorių „Egzaminatorius.lt“, apdovanotą „Metų gaminio“ aukso medaliu, ir 2015 m. UAB „E. mokykla“ sukurtas elektronines ir spausdintas pratybas EMA (www.epratybos.lt), leidžiančias diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir suteikiančias interaktyvią motyvavimo sistemą. 2017 m. EMA buvo patentuota ir pripažinta kaip išradimas. Šiam svarbiam mūsų partneriui teikiamos redagavimo paslaugos lietuvių ir anglų kalbomis ypatingos tuo, kad darbas vyksta specialioje programinėje aplinkoje, visos korekcijos derinamos su mokomųjų priemonių autoriais ir ekspertais. Be redakcinių komentarų, KKC specialistai pateikia ir dalykinių komentarų, sistemina ir užtikrina turinio kontrolę.

Klientai: UAB „E. mokykla“, Vilniaus universitetas, UAB Psichologijos akademija

Naujienų portalų ir periodikos tekstų vertimas ir redagavimas >>

Darbas su periodikos tekstais ‒ viena pirmųjų KKC ištobulintų paslaugų. Per visus veiklos metus esame redagavę apie 20 periodinių leidinių: „Verslo labirintas“ (leido UAB „Revizorius ir partneriai“, 2002‒2006 m.), „Spo :)“ (leido UAB „MKG“, 2006‒2011 m.) ir kt.
Nuo 2006 m. redaguojame leidinius „Hair profesionalams“ (leidžia UAB „Hair Professional“) ir „Psichologija tau“ (leidžia UAB Žmogaus studijų centras).
Nuo 2008 m. redaguojame laikraštį „Sportas“ (leidžia VšĮ „Sporto leidinių grupė“).
Nuo 2012 m. išleisto paties pirmojo numerio redaguojame žurnalą „Structum“ (leidžia UAB „Structum projektai“).
Nuo 2014 m. intensyviai ir sėkmingai bendradarbiaujame su skaitmeniniu verslo žurnalu „BZN start“ (UAB „Glaveckaitė Media“). Šiam svarbiam mūsų partneriui teikiame redagavimo ir vertimo paslaugas.
Nuo 2015 m. išleisto paties pirmojo numerio redaguojame „Teatro žurnalą“ (leidžia VšĮ „Teatro gatvė“).
Bendradarbiaujame su įmonėmis, leidžiančiomis periodinius vidinius leidinius, skirtus savo darbuotojams. Teikiame redagavimo, vertimo ir tekstų kūrimo paslaugas.

Klientai: UAB „Hair Professional“, UAB Žmogaus studijų centras, VšĮ „Sporto leidinių grupė“, UAB „Structum projektai“, VšĮ „Teatro gatvė“, UAB „Glaveckaitė Media“, bankas „Swedbank“, UAB „Drogas“

Kelionių aprašymų vertimas ir redagavimas >>

Kelionių aprašymų vertimas ir redagavimas – itin specifinė darbo su tekstais sritis dėl autentiškumo perteikimo, įvairių šalių vietovardžių ir asmenvardžių tikslaus perteikimo ir sistemiškumo išlaikymo.
Nuo 2008 m. sėkmingai bendradarbiaujame su kelionių organizatoriumi UAB „Vestekspress“, teikiame redagavimo, vertimo ir tekstų kūrimo paslaugas. Esame sukūrę ir įdiegę kelionių aprašymo struktūrizavimo sistemą.

Klientai: UAB „Vestekspress“, UAB „Kopa“, Valstybinis turizmo departamentas