Tekstų redagavimas

KKC atliekamas tekstų redagavimas – išskirtinė redagavimo rinkos paslauga dėl kliento poreikių įžvalgos ir komunikacinį tikslingumą užtikrinančio viso redagavimo darbo proceso. Mes siūlome tik tokius žodžius, kurie būtent jums patinka ir tinka. Mes nesiūlome žodžių, kurių niekas nesako kalbėdami ar rašydami natūraliai. Mes neperdarome statybų įmonės teksto taip, kad jo nebesupranta nei statybininkas, nei statybos medžiagų pirkėjas.


KKC jums pateikia galutinį produktą

KKC pateikia jums suredaguotą tekstą, kuris yra galutinis komunikacinis produktas. Jo nebereikia taisyti, priderinti ar kaip kitaip keisti. Kalbiniai reikalavimai mums nėra svarbesni nei jūsų pageidavimai, netgi nei jūsų norai. Mes tiesiog mokame visa tai suderinti. Redagavimą, taip pat ir vertimą, suprantame kaip esminę sėkmingos komunikacijos sąlygą ir tobulai veikiančią priemonę tikslui pasiekti.

KKC komunikacinė redagavimo strategija

Visi jūsų pateikti tekstai mums yra tokie pat svarbūs, kaip ir jums. Mes žinome, kad jums reikalingas ne tekstas be klaidų, bet tekstas kuris padės parduoti, įtikinti, reprezentuoti, informuoti. Mes esame sukūrę sistemą, kuri užtikrina, kad teksto redagavimas bus atliktas taip, kaip reikia būtent jums. Suredaguotas tekstas idealiai atitinka jūsų poreikius ir būna priderintas prie visos jūsų komunikacinės strategijos ir stilistikos. Esame daugybę kartų klientams pasiūlę tokių žodžių ir formuluočių, kurios tapo nuolatine įmonės komunikacinio žodyno dalimi.

KKC maksimalaus efektyvumo kriterijus

Praleista raidė pavadinime viršelyje, per daug raidžių pagrindinio renginio rėmėjo pavadinime konferencijos programoje, jūsų svarbiausio tiekėjo kontaktuose nurodyta neegzistuojanti gatvė. Bet užtat sudėti visi kableliai septyniolikoje puslapių ir per jėgą pritemptas gramatiškai taisyklingas, bet realiajame gyvenime retai girdimas linksnis. Tai ne apie mūsų redagavimą. Mes visada žinome, kas svarbiausia jums. KKC turi specialią metodiką, visiškai panaikinančią netikslumų labiausiai strateginėse teksto vietose tikimybę.

KKC redagavimo kompetencijos:
  • korekcijų tikslingumo įvertinimas;
  • kelių variantų pateikimas;
  • komunikacinis ir sisteminis požiūris;
  • tekstų parengimo rekomendacijų sąrašai kliento darbuotojams;
  • terminų ir profesinės leksikos sąrašų parengimas ir perdavimas klientui;
  • pridėtinė vertė klientui pateikiant komunikacines ir rinkodarines rekomendacijas, susijusias su atliktu redagavimu.