Tekstų kirčiavimas

Tekstų kirčiavimo paslauga reikalinga tuomet, kai kyla poreikis sakytine forma viešai pateikti reprezentatyvius tekstus. Be radijo ir TV tekstų, kuriuos kirčiuojame dažniausiai, taip pat kirčiuojame tekstus reklaminiams filmams, pristatymams (prezentacijoms), viešosioms kalboms, pranešimams, proginiams sveikinimams, interneto seminarams (webinarams).

Pagal poreikį gali būti kirčiuojami visi teksto žodžiai arba tik tam tikri žodžiai: sunkiau kirčiuojami, neįprastai kirčiuojami, taip pat tie, dėl kurių kirčiavimo kalbėtojas abejoja. KKC specialistai ne tik sukirčiuoja žodžius, bet ir pateikia komentarus dėl konkrečiame tekste esančių sudėtingesnių kirčiavimo atvejų. Ilgametė mūsų patirtis ir kompetencija leidžia nustatyti, kurie teksto žodžiai viešai kalbančiam kalbėtojui gali kelti sunkumų, net ir turint prieš akis sukirčiuotą tekstą. Klientą apie tai informuojame ir pateikiame patarimų, kaip įsidėmėti raktinių, svarbiausių jo tekste esančių žodžių kirčiavimą.