Tekstų auditas

Aukščiausios kvalifikacijos kalbos specialistas pagal specialią metodiką atlieka nurodytų tekstų analizę ir pateikia išvadą dėl jo parengimo lygio bei rekomendaciją, koks tekstas yra efektyvus tam tikroje situacijoje. Tekstų auditas rekomenduojamas tais atvejais, kai jau turite tekstą, bet nesate patenkinti jo veiksmingumu arba norite naujo, komunikaciškai efektyvesnio varianto. Esame atlikę teksto auditą klientams, kurie suformulavo poreikį kurti naujus interneto svetainės tekstus, programuoti dokumentų formas, įsivesti standartizuotus prekių aprašymus, sisteminti informaciją e. parduotuvėms. Teksto audito paslaugos pranašumas – klientui sukuriamas įrankis, kuriuo naudodamasis jis pats ir įmonės darbuotojai gali patys atlikti tekstų parengimo veiksmus.