Knyga apie žmogaus stiprybę

2013-06-20

Birželio 20 d. Tuskulėnų memorialiniame komplekse vyko renginys, skirtas paminėti masinių gyventojų trėmimų pradžiai. Renginio metu pristatyta knyga „Gyvensime tėvų žemėje“, kurioje pateikiama politinių kalinių, tremtinių ir jų vaikų bei vaikaičių pasakojimų. Renginyje kalbėjo dr. Asta Kupčinskaitė-Ryklienė. Knygą išleido Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, tekstus redagavo, tikslino ir leidinį spaudai rengė Kalbos ir komunikacijos centras.

Dr. Astos Kupčinskaitės-Ryklienės kalba, pasakyta knygos „Gyvensime tėvų žemėje“ pristatyme.

„Gerbiamieji knygos autoriai ir renginio svečiai,
Esu viena šios knygos redaktorių. Visą laiką iki šiol man atrodė, kad aš žinau, kas yra tremtis. Mano giminėje yra tremtinių. Mano senelio giminė buvo ištremta, o jis pats, stebuklingu būdu likęs Lietuvoje, visą gyvenimą nugyveno kasdien baisiausiai bijodamas persekiojimo. Bet dabar, redaguodama šio leidinio tekstus, aš suvokiau, kad žinojau vis dėlto labai mažai. Esu tikra, kad ši knyga išskirtinė. Tai nėra knyga, kurią reikia perskaityti, tai knyga, kurią būtina perskaityti.

Keturis mėnesius, kol redagavome tekstus, mes nugyvenome visą epochą. Šie tekstai mus taip įtraukė, kad tremtį mes atradome visur. Užeina vertėja, sako, mano mama tremtinė, susitinku su draugais – vieno visa giminė tremtiniai, kito mama tremtinė… Pirmas didelis suvokimas mums buvo tai, kad ši knyga nėra apie kažkada buvusią praeitį. Tai aktuali knyga daugybei žmonių, labai artimai išgyvenusių tremtį.

Su nerimu ir atsargumu imdavome kiekvieną pasakojimą, kiekvieną naują istoriją. Branginome kiekvieną žodį, vardą, pavardę, datą. Sudarytojai Rimai Gudelytei nuolat rašėme klausimus, tikslinomės. Mes buvome įsitikinę, kad šitaip prisidėsime prie tekstų autorių darbo įprasminimo. Būsiu jausminga, bet nuoširdžiai prisipažinsiu: joks tekstas iki šiol nėra sukėlęs tiek ašarų. Kas gi susilaikytų, skaitydamas tą baisų žodį „Ruoškitės!“, jausdamas autorių begalinį siaubą, nežinią, nesuvokiamą skriaudą ir skausmą, išsiskyrimo ir netekčių klaikumą.

Kai redagavome, mums trūko žodžių. Atrodė, kad bet koks šiuose tekstuose pateiktų išgyvenimų įvardijimas yra per menkas. Dabar, žvelgdama į jau išleistą knygą, manau, kad tai knyga apie žmogaus stiprybę ir meilę – artimui ir tėvynei. Tai labai stipri knyga. Noriu padėkoti visiems knygos autoriams už leidimą prisiliesti prie jų tekstų. Labai linkėčiau, kad ši knyga būtų skaitoma ir suvokiama širdimi. Tai knyga, kurią absoliučiai būtina perskaityti, kad suvoktume savo valstybę, tautą, istoriją ir save. Ačiū visiems, prisidėjusiems, kad ši knyga yra.“

vipartneriai

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.