Tikslas ir prasmė 2022

Penkioliktą kartą įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“

2022-06-15

Šiemet jau penkioliktą kartą dviem Ukmergės „Šilo“ progimnazijos absolventams įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“. „Didžiulis džiaugsmas, kad tradicija įvardyti ir apdovanoti talentingus ir atkaklius mokinius turi jau solidžią istoriją. Apdovanojimas teikiamas nuo 2008 m. kaip paskatinimas mokiniams drąsiai siekti tikslo, matyti savo pastangų, darbų prasmę, – sakė apdovanojimus įsteigusio Kalbos ir komunikacijų centro direktorė, „Šilo“ mokyklos pirmosios laidos abiturientė dr. Asta Kupčinskaitė. – Taip kasmet pratęsiame mokyklos Garbės galeriją, pradėtą projektu „Drąsinkime ateitį“.

Laimėtojus tradiciškai renka mokytojai. Šių metų laimėtojas vienbalsiai pasiūlė bendraklasiai ir dėstantys mokytojai – tai Gertrūda Baublytė ir Mija Kuodytė.

Gertrūda Ukmergės „Šilo“ progimnazijoje mokosi nuo 5 klasės. Tai labai aktyvi, kūrybiška mokinė, kurią myli tiek bendramoksliai, tiek mokytojai. Mergaitė dalyvauja mokinių savivaldos veikloje, dvejus metus buvo klasės seniūnė, dvejus metus – pavaduotoja. Ji puikiai organizuoja klasės ir mokyklos renginius, moderuoja įvairias diskusijas. Gertrūdai rūpi bendraklasių gyvenimas: jiems stengiasi padėti spręsti problemas, moka džiaugtis jų sėkme.

Mokinė sėkmingai dalyvauja rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose: jaunimo epistolinio rašinio konkurse laimėjo antrą vietą, rajoniniame lietuvių kalbos raštingumo konkurse vienais metais pirmą, kitais metais – antrą vietą, rajoniniame filologų konkurse laimėjo pirmą vietą, o respublikiniame jo etape pelnė padėką už originalumą ir meninio žodžio raišką, „Kengūros“ kalbų konkurse laimėjo Auksinės kengūros diplomą. Nuo penktos klasės Gertrūda mokosi labai gerai.

Mija Kuodytė „Šilo“ progimnazijoje mokosi nuo pirmos klasės. Žinių, mokėjimų ir įgūdžių metiniai įvertinimai geri ir labai geri. Tai labai darbštus, originalus žmogus, pelnęs visų mokinių, mokytojų pasitikėjimą ir pagarbą. Dvejus metus ji buvo klasės seniūnė, vėliau – pavaduotoja. Mija – puiki klasės ir mokyklos renginių organizatorė, vedėja. Visus jai pavestus darbus atlieka kruopščiai, pareigingai, niekada nebijo išsakyti savo nuomonės, patarti kitiems, padėti.

Mokinė aktyviai dalyvauja mokinių savivaldos veikloje, įvairiose diskusijose, mokyklos ir rajono renginiuose. Tai puiki sportininkė, turinti nemažai įvairių pasiekimų ( paskutinysis – MKL U16 merginų B diviziono 1 vieta). Mija aktyviai dalyvauja ir meninėje veikloje, dainuoja 7–8 klasių mokinių ansamblyje. Be bendrojo lavinimo mokyklos, mergaitė mokėsi Ukmergės meno mokyklos muzikos skyriuje, baigė chorinį dainavimą, dainuoja merginų chore „Rūta“, su juo dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Mija kiekvienais metais gauna padėkas ne tik už mokymosi rezultatus, bet ir už aktyvią visuomeninę veiklą.

„Nuoširdžiai sveikinu apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ laimėtojas Gertrūdą Baublytę ir Miją Kuodytę. Visiems Ukmergės mokiniams ir mokytojams linkiu šaunios ir įspūdžių kupinos vasaros!“, – linkėjo apdovanojimo steigėja, taip pat ukmergiškė dr. Asta Kupčinskaitė.

Nuotraukoje: klasės vadovė Milda Pusvaškienė, Mija Kuodytė, Gertrūda Baublytė ir direktorius Darius Kaplūnas