Tikslas ir prasmė 2021

Keturioliktą kartą įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“

2021-06-14

Šiemet jau keturioliktą kartą dviem Ukmergės „Šilo“ progimnazijos absolventams įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“. „Džiaugiuosi tęsdama mokyklos tradiciją ir apdovanodama talentingus ir atkaklius mokinius. Apdovanojimas buvo įsteigtas 2008 m. kaip paskatinimas mokiniams drąsiai siekti tikslo, matyti savo pastangų, darbų prasmę, – sakė apdovanojimus įsteigusio Kalbos ir komunikacijų centro direktorė, „Šilo“ mokyklos pirmosios laidos abiturientė dr. Asta Kupčinskaitė. – Taip kasmet pratęsiame mokyklos Garbės galeriją, pradėtą projektu „Drąsinkime ateitį“.

Diplomai įteikti birželio 14-ąją Ukmergės „Šilo“ progimnazijos aštuntokams atsiimant pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimus.

Laimėtojus tradiciškai renka mokytojai. „Šilo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rita Gelūnienė pristatė šių metų laimėtojas – Danielę Valiaugaitę ir Elzę Kazlaitę.

Danielė ir Elzė ,,Šilo“ mokykloje mokosi nuo pirmos klasės. Mergaitės atsakingos ir gabios, 5–8 klasėse mokėsi puikiai ir labai gerai.

2019–2021 m. Danielė Valiaugaitė kūrybiškai ir sėkmingai vadovavo „Šilo“ progimnazijos mokinių savivaldai, dalyvavo įvairiose veiklose, pilietinėse akcijose, konkursuose, olimpiadose. Mokinė aktyvi tiek mokyklos, tiek klasės renginiuose. Dažniausiai ji ir buvo tų renginių vedėja, organizatorė. Trejus metus iš eilės vadovavo tradicinės gerumo akcijos ,,Padovanok kalėdinę šilumą labiausiai jos stokojantiems“ vyksmui – surinktos per keksiukų dienas lėšos panaudotos tam, kad būtų išpildyti Deltuvos ir Želvos senelių namuose gyvenančių senjorų lūkesčiai. Danielė dalyvavo pati ir įtraukė mokyklos mokinių savivaldos narius į Ukmergės mokinių savivaldų informavimo centro (UMSIC) savanorių organizuotas konferencijas (per trejus metus dalyvavo šešiose konferencijose). Mokinė vedė Lietuvos valstybinių švenčių renginius, prisijungė prie pilietinių iniciatyvų „Atmintis gyva, nes liudija“, „ Prieš tankus apginta Laisvė“.

Danielė Valiaugaitė yra ne tik konkursų, olimpiadų dalyvė, bet ir diplomantė bei laureatė. Ji dalyvavo rajoniniame lietuvių kalbos raštingumo konkurse ir laimėjo prizinę vietą, buvo aktyvi Europos kalbų dienos renginiuose ir konkurse ,,Knygnešio diena“, kur 8–11 klasių mokinių grupėje tapo laureate bei gavo pirmojo laipsnio diplomą. Danielė aktyviai dalyvavo ,,Ateities inžinerijos“ projekte ir tapo laureate (kūrė kostiumus, siuvo juos, atliko tyrimus, filmavo, montavo, kūrė ateities mokyklos su išmaniomis technologijomis modelį ir t.t).

Besimokydama bendrojo ugdymo mokykloje, Danielė baigė Ukmergės meno mokyklos muzikos skyriaus fortepijono specialybę. Mergaitė moka bendrauti su įvairaus amžiaus pašnekovais, turi lyderio gyslelę, logiškai pagrindžia ir apgina savo nuomonę. Danielė ketina toliau mokytis gimnazijoje.

Elzė Kazlaitė 2019–2021 m. aktyviai dalyvavo Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos mokinių savivaldos veikloje. Per šį laiką su kitais mokyklos mokinių savivaldos (MS) nariais rengė mokyklos, klasės šventes, akcijas, konkursus. Trejus metus iš eilės kūrybiškai prisidėjo prie tradicinės gerumo akcijos ,,Padovanok kalėdinę šilumą labiausiai jos stokojantiems“ visų etapų organizavimo. Mergaitė yra įvairių konkursų, olimpiadų dalyvė, jų diplomantė bei laureatė. Ji gavo diplomą už geriausiai atliktas Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso užduotis, aktyviai dalyvavo respublikiniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“: sukūrė dainą apie Lietuvos istoriją, ją įrašė studijoje ir išsiuntė konkurso organizatoriams. Elzė prisijungė prie pilietinių iniciatyvų „Atmintis gyva, nes liudija“, „Prieš tankus apginta Laisvė“, talkino organizuojant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventes progimnazijoje. Kūrybiniame animacijos konkurse „Knygnešio keliais“ Knygnešio dienai paminėti ji tapo laureate (1 vieta rajone), o VGTU organizuotame projekte ,,Ateities inžinerija“ Elzė buvo ne tik dalyvė, bet ir laureatė. Elzė Kazlaitė taip pat mokosi Ukmergės meno mokyklos muzikos skyriuje (chorinis dainavimas). Muzikali mokinė dainuoja, groja įvairiuose renginiuose, yra komunikabili.

Abi apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ laimėtojos Danielė ir Elzė ketina toliau mokytis gimnazijoje.

Nuotraukoje dr. Asta Kupčinskaitė ir 2021 m. apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ laimėtojos