Tikslas ir prasmė 2020

Dvyliktą kartą įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“

2020-06-16

Šiemet jau tryliktą kartą dviem Ukmergės „Šilo“ progimnazijos absolventams įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“. „Apdovanojimas buvo įsteigtas 2008 m. kaip paskatinimas mokiniams drąsiai siekti tikslo, matyti savo pastangų, darbų prasmę, – sakė apdovanojimus įsteigusio Kalbos ir komunikacijų centro direktorė, „Šilo“ mokyklos pirmosios laidos abiturientė dr. Asta Kupčinskaitė. – Taip kasmet pratęsiame mokyklos Garbės galeriją, pradėtą projektu „Drąsinkime ateitį“. Tryliktą kartą įteikti apdovanojimai yra labai tvirta mokyklos tradicija. Labai džiaugiuosi kasmet galėdama grįžti į savo mokyklą ir susipažinti su talentingais ir atkakliais mokiniais.“

Diplomai įteikti birželio 16-ąją Ukmergės „Šilo“ progimnazijos aštuntokams atsiimant pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimus.

Laimėtojus tradiciškai renka mokytojai. „Šilo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rita Gelūnienė pristatė šių metų laimėtojas Eigilę Lipinskaitę ir Tėją Chmeliauskaitę ir nuoširdžiai džiaugdamasi vardijo jų pasiekimus.

Eigilė Lipinskaitė ,,Šilo“ mokykloje mokosi nuo penktos klasės. Mokinė nuo pirmųjų dienų išsiskyrė gabumais, apsiskaitymu, lyderio savybėmis. Eigilė ypač gabi humanitariniams mokslams.

Nuo penktos klasės Eigilė dalyvavo rajoniniuose raiškiojo skaitymo konkursuose, kur laimėdavo pirmą arba antrą vietas. Ji kasmet dalyvaudavo rajoninėse lietuvių kalbos olimpiadose, kur irgi laimėdavo pirmą arba antrą vietas. Puikiai sekėsi ir matematikos, geografijos olimpiadose, epistolinio rašinio konkursuose. Mokinė kasmet dalyvaudavo „Kalbų kengūros“ projekte, pelnydama diplomus, respublikiniame vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis 2020“ pažymėta kaip nugalėtoja-diplomantė už vertimą iš anglų kalbos.

Eigilė Lipinskaitė jau keletą metų iš eilės gauna rajono Gabių vaikų ir jaunimo fondo apdovanojimus už puikius mokymosi rezultatus, o 2019 ir 2020 m. buvo apdovanota ir už sėkmingą dalyvavimą nacionaliniame konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

Eigilė buvo aktyvi progimnazijos veiklose (tarpmokyklinis strateginės partnerystės projektas „Keiskime požiūrį: visos profesijos tinka ir vyrams, ir moterims“ ir kt.), vedė įvairiausius renginius. Mergaitė taip pat mokosi Ukmergės meno mokyklos muzikos ir dailės skyriuose, lanko šokių repeticijas.

Tėja Chmeliauskaitė ,,Šilo“ mokykloje mokosi nuo pirmos klasės. Mergaitė iš kitų vaikų išsiskyrė labai rimtu požiūriu į mokslą, todėl jos žinių, mokėjimų ir įgūdžių metiniai rezultatai vis gerėjo. Aštuntą klasę Tėja pabaigė vien dešimtukais.

Mergaitė kasmet dalyvaudavo įvairiose mokyklos ir rajono olimpiadose, konkursuose, pelnydama prizines vietas, diplomus, respublikiniame „Kalbų kengūros“ projekte yra laimėjusi auksinės, sidabrinės kengūros apdovanojimus. Ji noriai gynė progimnazijos garbę rajoninėse sporto varžybose. Tėja aktyviai, rezultatyviai dalyvavo vykdant tarpmokyklinį strateginės partnerystės projektą „Keiskime požiūrį: visos profesijos tinka ir vyrams, ir moterims“.

Be bendrojo lavinimo mokyklos, mergaitė dar mokosi Ukmergės meno mokyklos dailės skyriuje, pernai baigė tos pačios mokyklos muzikos skyriaus fortepijono specialybę, yra dalyvavusi įvairiuose atlikėjų konkursuose.

Šių metų apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ laimėtojos Tėja ir Eigilė mokytojams įsiminė kaip tvirto charakterio, besigilinančios į esmę, darbščios ir atkaklios mokinės. Abi merginos ketina toliau mokytis gimnazijoje. Joms įteikti apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ diplomai bei neseniai išleista dr. Astos Kupčinskaitės knyga „Tarkų pilis. Žodynas pastabumui“.

Nuotraukoje dr. Asta Kupčinskaitė ir 2020 m. apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ laimėtojos

Dovilės Kupčinskaitės nuotrauka