Tikslas ir prasmė 2019

Dvyliktą kartą įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“

2019-06-20

Birželio 20-ąją nepaprastai nuoširdžiame ir iškilmingame renginyje Ukmergės „Šilo“ progimnazijos aštuntokams buvo įteikti pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimai. Džiugiai atsiimdami dar ir didelį pluoštą diplomų, padėkų bei pagyrimų už įvairias veiklas, aštuntokai bei susirinkę tėveliai ir draugai laukė intrigos: kam gi šiemet atiteks tradicinis mokyklos apdovanojimas „Tikslas ir prasmė“.

„Apdovanojimas buvo įsteigtas 2008 m. kaip paskatinimas mokiniams drąsiai siekti tikslo, matyti savo pastangų, darbų prasmę, – sakė apdovanojimus įsteigusio Kalbos ir komunikacijų centro direktorė, „Šilo“ mokyklos pirmosios laidos abiturientė dr. Asta Kupčinskaitė-Ryklienė. – Taip kasmet pratęsiame mokyklos Garbės galeriją, pradėtą projektu „Drąsinkime ateitį“. Dvyliktą kartą įteikti apdovanojimai tapo labai tvirta mokyklos tradicija.“ Penkerius metus apdovanojimai buvo skiriami dvyliktokams, o nuo 2013 m., pasikeitus mokyklos statusui, jie atitenka aštuntokams.

Ukmergės „Šilo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktorės pareigas, Rita Gelūnienė pristatė 2019 metų apdovanojimo laimėtojas. Jomis tapo Ernesta Astrauskaitė ir Urtė Ciemnolonskytė.

„Ernesta visą laiką mokėsi labai gerai, mergaitė stropiai ruošdavosi pamokoms, pavyzdingai lankė mokyklą, nors gyvena Krikštėnuose. Ernesta praėjusiais metais buvo klasės seniūnė, o šiais mokslo metais išrinkta seniūnės pavaduotoja. Savo pareigas atliko labai stropiai: organizavo renginius klasėje, aktyviai dalyvavo Seniūnų tarybos veikloje, prisidėjo prie renginių organizavimo. Mokinė atsakingai informuodavo klasės draugus apie numatomus darbus, aktyvino klasės dalyvavimą juose, – kalbėjo R. Gelūnienė. – Mergaitė draugiška, teisinga, turinti savo nuomonę. Už šias būdo savybes, organizacinius gebėjimus ji pelnė autoritetą klasėje ir mokykloje. Kadangi Ernesta gyvena kaime, ji įsilieja į vietos bendruomenės gyvenimą: daugelį metų lankė Krikštėnų kultūros namuose veikiančius būrelius, palaikė ryšius su seserimis karmelitėmis, kai šioms reikėdavo pagalbos, savanoriaudavo.“

Daug puikių žodžių buvo pasakyta ir apie antrąją „Tikslo ir prasmės“ laimėtoją Urtę Ciemnolonskytę. „Urtė mūsų mokyklą lanko nuo pirmos klasės. Visus mokslo metus mergaitė mokosi puikiai. Ji kasmet laimi prizines vietas įvairiose srityse. Šiais mokslo metais Urtė pelnė II vietą chemijos rajoninėje aštuntų klasių mokinių olimpiadoje, Ukmergės rajono mokyklų lietuvių kalbos raštingumo konkurse – III vietą, tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoniniame etape – I vietą, respublikiniame jaunųjų atlikėjų harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a’cappella konkurse „Oi žiba žiburėlis“ – II vietą, – vardijo R. Gelūnienė. – Urtė Ciemnolonskytė visada buvo aktyvi popamokinėje veikloje: 2017 m. Ukmergės muzikos mokykloje baigė dainavimą ir fortepijoną, lanko Ukmergės vaikų ir jaunimo teatro studiją „Nykštukas“. Jos veikla ryški klasės ir mokyklos gyvenime: yra klasės seniūnė, Seniūnų taryboje pateikia įdomių pasiūlymų ir dalyvauja juos įgyvendinant. Urtė – bendraujanti, atsakinga, draugiška, visada visiems padedanti mokinė.“

Abi apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ laimėtojos toliau ketina mokytis Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje.

Nuotraukoje dr. Asta Kupčinskaitė-Ryklienė ir 2019 m. apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ laimėtojos.