Tikslas ir prasmė 2016

Devintą kartą įteikti apdovanojimai „Tikslas ir prasmė“

2016-06-07

„Už prasmingą darbą, pavyzdines pastangas siekiant tikslo ir puikius mokslo rezultatus“ – toks įrašas puošia apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ diplomus, kuriais jau devintus metus buvo apdovanoti du Ukmergės „Šilo“ mokyklos absolventai, palikę itin ryškų pėdsaką mokyklos gyvenime.

Diplomai įteikti birželio 7-ąją Ukmergės „Šilo“ mokyklos aštuntokams atsiimant pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimus. Penkerius metus apdovanojimai buvo skiriami dvyliktokams, o nuo 2013 m., mokyklai tapus pagrindine, jie atitenka aštuntokams. „Diplomus kasmet skiriame dviem ypatingu tikslo siekiu, prasminga ir aktyvia veikla išsiskiriantiems mokiniams, tačiau visada pabrėžiame, kad visi mokyklos mokiniai verti padėkos už mokyklos metais atliktus prasmingus darbus“, – sakė apdovanojimus įsteigusio Kalbos ir komunikacijos centro direktorė, „Šilo“ mokyklos pirmosios laidos abiturientė dr. Asta Kupčinskaitė-Ryklienė.

Kaip jau įprasta, laimėtojus rinko mokyklos mokytojai. Šiemet jie atiteko Akvilei Šalčiūnaitei ir Odetai Mackevičiūtei. „Šilo“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rita Gelūnienė su dideliu susižavėjimu pristatė apdovanojimo laimėtojas.

Akvilė labai gerai mokėsi nuo pat pirmos klasės, aktyviai dalyvauja mokyklos ir rajono moksleivių popamokinėje veikloje. Yra rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių įvairių dalykų olimpiadų prizininkė. Šoka mokyklos tautinių šokių kolektyve „Volungė“ bei Ukmergės KC šokių kolektyve, su kuriuo dalyvavo respublikinėje dainų ir šokių šventėje. Besimokydama Ukmergės meno mokykloje, tapo kelių tarptautinių fortepijono konkursų nugalėtoja. Mokykla džiaugiasi, kad mergaitės šeima (jos sesuo pernai „Šilo“ mokykloje baigė 8 klases ir toliau sėkmingai mokosi gimnazijoje) yra aktyvi bendruomenės dalelė: tėveliai buvo ir yra aktyvūs dukrų klasių gyvenime, organizuoja renginius, į kuriuos įtraukia klasės kolektyvą ar mokyklos atstovus.

Kita laimėtoja – Odeta Mackevičiūtė – taip pat pelnė kuo gražiausių žodžių už labai gerą mokymąsi, sėkmingą dalyvavimą įvairiose olimpiadose: fizikos, matematikos, lietuvių kalbos. Paminėti Odetos laimėjimai dalyvaujant vertimų ir iliustracijų projekte, „Auksinės kengūros“ diplomas „Kalbų kengūroje 2016“, pirmoji vieta rajone tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“. Odeta atstovavo rajono jaunųjų matematikų delegacijai 6–8 klasių Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje Šiaulių universitete. Šiais metai baigė Ukmergės meno mokyklos fortepijono specialybę.

„Apdovanojimas „Tikslas ir prasmė“ buvo įsteigtas 2008 m. kaip paskatinimas mokiniams drąsiai siekti tikslo, matyti savo pastangų, darbų prasmę, – sakė A. Kupčinskaitė-Ryklienė. – Taip kasmet pratęsiame mokyklos Garbės galeriją, pradėtą projektu „Drąsinkime ateitį“. Jau devintą kartą įteikti apdovanojimai tapo tvirta mokyklos tradicija.“

Nuotraukoje dr. Asta Kupčinskaitė-Ryklienė (viduryje) ir 2016 m. apdovanojimo „Tikslas ir prasmė“ laimėtojos.